Zespół


Marta Sadler

Prezes Zarządu

Agnieszka Bronowicka

Kierownik Działu Sprzedaży

Jakub Czarny

Kierownik Działu Operacyjnego