FAQ

FAQ

Nie określamy minimalnej wartości zamówienia. Każde zamówienie jest inne i to klient decyduje, czy przy finalnej cenie w kraju import jest dla niego opłacalny.

Nie mamy sztywnego cennika. Koszt naszej obsługi możemy ustalić z klientem kwotowo lub procentowo w zależności od zamówienia. Zapraszamy do kontaktu celem weryfikacji Państwa zamówienia.

Tak, jak najbardziej zostaną Państwu przedstawione szacunkowe koszty importu, uwzględniające bieżącą sytuację rynkową. Pierwsze 3 oferty są zawsze bezpłatne dla naszych klientów. Oferta importowa zawiera całość kosztów netto dla danego zapytania, w tym:

– Koszty produktu

– Cło

– Koszty transportu

– Koszty naszej obsługi

– Audyty i kontrole

Po podpisaniu z klientem dokumentów do rozpoczęcia zamówienia, dalszą realizacją zajmuje się dział operacyjny. Poniżej przedstawiamy główne kroki w jakich następuje proces realizacji importu:

1) Przeprowadzenie audytu dostawcy – jeżeli jest konieczny.

2) Opłacenie zaliczki za towar.

3) Rozpoczęcie procesu produkcyjnego, który w pełni nadzorujemy, pilnując przy tym terminowości. Cały czas jesteśmy w kontakcie z dostawcą.

4) Przeprowadzenie kontroli po zakończonej produkcji.

5) Z odpowiednim wyprzedzeniem organizacja optymalnego dla klienta transportu międzynarodowego.

6) Przeprowadzenie kontroli załadunku.

7) Uregulowanie balansu płatności za towar.

8) Przeprowadzenie procedur celnych. Część czynności klient musi wykonać osobiście, jednak cały czas czuwamy nad prawidłowością tych działań, wskazując jak, kiedy i gdzie dokonać odpowiednych czynności.

9) Po zakończonej odprawie celnej, następuje już tylko wyczekiwany etap, czyli organizacja finalnego transportu na magazyn klienta.

Z nami import jest transakcją niekłopotliwą, rzetelnie poprowadzoną przez fachowców z branży. Zapewniamy Państwu w ramach obsługi importu, także wsparcie po importowe, o którym więcej możecie Państwo przeczytać tutaj.

Nie, na podstawie otrzymanej od Państwa specyfikacji towaru, oczekiwań cenowych oraz przykładowej wielkości zamówienia, znajdziemy dla Państwa najlepszą ofertę.

Oczywiście, często dostawcy godzą się na darmowe sample, po stronie klienta pozostaje pokrycie kosztów logistyki.

Jak najbardziej. W naszej bazie mamy szeroką listę katalogów, które możemy udostępnić na prośbę klienta. Jeżeli danego katalogu aktualnie nie posiadamy – zorganizujemy go dla Państwa.

Tak. Zastosowanie Incoterms przy międzynarodowej transakcji handlowej określa wyraźnie warunki współpracy pomiędzy sprzedającym a kupującym, a dokładnie koszty obu stron oraz moment przeniesienia odpowiedzialności za towar.

W transakcjach handlowych warto pamiętać o INCOTERMS 2020.

Są to reguły określające standardy wymiany handlowej, akceptowalne na całym świecie.

Opisują relację jaka zachodzi pomiędzy kupującym a sprzedającym, określają po czyjej stronie jest leży organizacja szeroko rozumianej logistyki, gdzie i kiedy towar powinien zostać przekazany, w którym momencie następuje przeniesienie ryzyka ze sprzedawcy na kupującego.

Najpopularniejsze z nich to:

EXW – Dostawca jest odpowiedzialny za udostępnienie w swoim lokalu zapakowanego ładunku. Kupujący ponosi pełne ryzyko i koszty do miejsca docelowego, w tym transportu i załadunku.

FOB – Sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie ładunku na pokład statku. Ryzyko i pozostałe koszty są przenoszone, gdzy tylko towar zostanie załadowany na statek

CIF – Sprzedający pokrywa koszty ubezpieczenia i frachtu do wskazanego portu lub miejsca przeznaczenia. Ryzyko jest przenoszone, gdy tylko towar zostanie załadowany na pokład statku. Sprzedający jest zobowiązany do zorganizowania minimalnej ochrony ubezpieczeniowej zgodnej z Klauzulą Cargo (C) w imieniu kupującego.

Więcej na temat INCOTERMS 2020 znajdziecie Państwo tutaj.

Aby zostać importerem, należy dopełnić niezbędnych formalności wymaganych dla firm z danego obszaru ekonomicznego. Przepisy będą inne dla firmy zarejestrowanej w Polsce lub na przykład w Kanadzie.

W Polsce należy: – zarejestrować firmę w systemie celnym i uzyskać numer EORI – na stronie www.puesc.gov.pl, – posiadać numer BDO – rejestracja na stronie www.bdo.mos.gov.pl – opcjonalnie – być płatnikiem VAT UE czynnym.

Na chwilę obecną transport w Azji można zorganizować w dowolny sposób. Mamy do dyspozycji transport morki, kolejowy, lotniczy jak i od niedawna mniej popularny jeszcze transport drogowy.

Więcej na temat znajdziecie Państwo tutaj.

Czas trwania całego importu uzależniony jest od wielu czynników. Produkcja jest tylko częścią procesu. Błędnym rozumieniem jest utożsamianie czasu produkcji z dostawą na magazyn docelowy lub wskazanego portu. Zazwyczaj czas produkcji waha się od 30-90dni. Zdarza się i tak, że towar jest na stoku lub czas produkcji nie przekracza trzech tygodni.

Przygotowanie gotowego towaru do wysyłki to około 3-5 dni, w zależności od ładunku.

Kolejnym czynnikiem jaki wpływa na długość procesu jest rodzaj transportu. W zależności od wyboru klienta, etap ten może trwać:

– dla transportu lotniczego (5-7 dni)

– dla transportu morskiego (35-50 dni)

– dla transportu kolejowego (14-21 dni)

– dla transportu kołowego (10-16 dni).

Następny etap to czynności celne w porcie docelowym. Niezakłócona procedura dopuszczenia ładunku do obrotu wraz z dostawą do magazynu klienta, zajmuje zazwyczaj od 3 do 5 dni roboczych.

Zanim zdecydują się Państwo na import, w ofercie jaką dla Państwa przygotujemy, zawsze znajdziecie szacunkowy czas realizacji zamówienia, z wyszczególnieniem czasu produkcji oraz czasu transportu.

Tak , ubezpieczenie towaru w transporcie jest niezbędne dla bezpieczeństwa transakcji. Koszt ubezpieczenia jest zawsze wykazany na ofercie importu towaru.

W zależności od Państwa potrzeb, można zweryfikować każdy etap produkcji. Najpopularniejsze są:

1) Kontrola przed i w trakcie produkcji

2) Kontrola poprodukcyjna – przed wysyłkowa

3) Kontrola i asysta przy załadunku

Każdą z nich możemy dla Państwa przeprowadzić z powodzeniem przy pełnym zaangażowaniu naszych zaufanych inspektorów.

W przypadku niezadowalających wyników z kontroli, prowadząc Państwa zamówienie, przed podjęciem kolejnych kroków, wraz z dostawcą pracujemy nad doprowadzaniem zamówienia do oczekiwanego stanu. Po wykonaniu działań naprawczych, konieczne jest wykonanie kolejnej kontroli celem potwierdzenia zmian. Zazwyczaj, jeżeli błędy leżały po stronie dostawcy, on ponosi koszty ponownej kontroli.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że na portalach typu Alibaba czy Made In China ogromny procent firm to oszuści czyhający na niedoświadczonych klientów. Tylko w sytuacji, kiedy jesteśmy absolutnie pewni swojego kontrahenta, bo np. współpracujemy z nim od lat, lub byliśmy z wizytą osobiście, możemy zrezygnować z tego kroku. W każdym innym przypadku audyt dostawcy jest niezbędnym elementem kontrolowania ryzyka współpracy.

Raport z wykonanej kontroli w formie elektronicznie przesyłanego dokumentu opisowego w j. angielskim, ze zdjęciami, jest dostępny na następny dzień roboczy po wykonanej inspekcji.

Umożliwia samodzielne, wirtualne poruszanie się po przestrzeni fabryki oraz weryfikację przestrzeni produkcyjnej i biurowej. Rozwiązanie VR pozwala wizualnie zweryfikować jakości, ilości, oznaczenia itd wyprodukowanego towaru.

Tak, importer towarów jest zobowiązany do opłacenia należności podatkowo-celnych przy wprowadzaniu towaru do obrotu na dany rynek. Nikt nie może zrobić tego za importera. Należności są naliczane bezpośrednio przez organy skarbowo-celne i importer wpłaca należności bezpośrednio do wskazanego urzędu.

Nie oferujemy możliwości organizacji odprawy celnej z tytułu art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług, gdzie podatek VAT byłby rozliczany w deklaracji VAT-7 w cyklu miesięcznym bądź kwartalnie.

Wynika to z zapisu w tym artykule ust.8 , gdzie ustanowiona jest solidarna odpowiedzialność importera wraz z przedstawicielem celnym wobec państwowych instytucji kontrolnych.

Jest taka możliwość, jednak finalna decyzja podejmowana jest po indywidualnej weryfikacji zapytania klienta.

Możemy rozliczać się w PLN, USD oraz EUR. Waluta rozliczenia ustalana jest z klientem podczas wystawiania zlecania.

Gwarancja na towar udzielana jest przez producenta. Indywidulanie od specyfiki towaru zależy, jak długa jest gwarancja i co obejmuje. Najczęściej możemy spodziewać się w ramach gwarancji naprawy sprzętu, wysłanie od producenta części zamiennych, lub rekompensaty za wadliwe sztuki w kolejnych zamówieniach.

AQL (limit akceptowalnej jakości) jest jednym z najczęściej stosowanych standardów w kontroli towarów na świecie. Standardową definicją AQL jest „maksymalny odsetek defektów (lub maksymalna ilość produktów wadliwych na 100 sztuk), który na potrzeby procesu inspekcji może być zaakceptowany jako standardowa średnia w procesie produkcji”.

W trakcie kontroli z wykorzystaniem normy AQL, losowo pobierane są próbki lub produkty, a po wszystkim klient otrzymuje raport z inspekcji. Na podstawie informacji zawartych w dokumencie, klient może stwierdzić, czy akceptuje czy odrzuca daną partię towaru.