Analiza wymogów formalno-prawnych

Weryfikacja wymagań formalno-prawnych towarzyszących importowi towaru na dany obszar gospodarczy jest kluczowa.

Produkt musi spełniać lokalne normy, w przeciwnym razie nie zostanie dopuszczony do obrotu na dany rynek. W konsekwencji może zostać odesłany do dostawcy lub zutylizowany, zwykle na koszt importera. Należy pamiętać, że każda branża towarowa ma specyficzne wymagania, np. przy imporcie produktów medycznych konieczne jest odpowiednie oznakowanie towaru, przedstawienie dodatkowych certyfikatów, oraz rejestracja w URPM. Produkty spożywcze wymagają dodatkowych certyfikatów oraz zgłoszeń do instytucji jak GIW. W procesie przygotowań do importu, należy rzetelnie sprawdzić, co dokładnie musimy uzyskać od dostawcy, który, jeśli nie prowadzi na co dzień wymiany handlowej z klientem z danego obszaru ekonomicznego, może nie posiadać pełnej wiedzy na temat wymagań i obostrzeń dla towaru na danym rynku.

W sytuacji , gdy klient wie co i jak zaimportować samodzielnie,

jednak nie jest pewien, czy jego produkt spełnia wszystkie wymagane normy lub jakie formalności go czekają w związku z importem danego towaru – oferujemy Państwu analizę produktu pod kątem formalno-prawnym . Przedstawimy pełny obraz sytuacji przy konkretnym produkcie. Powiemy, ile wyniesie cło. Podamy jakie dokumenty, certyfikaty i oznaczenia do towaru muszą być przygotowane. Powiemy, w jakim urzędzie trzeba wykonać rejestrację lub zgłoszenie towaru. Dzięki takiej analizie klient zapobiegnie niespodziankom w postaci na przykład cła antydumpingowego na produkt, co znacznie podniesie koszty transakcji, czy braku wymaganego certyfikatu.