Obsługa dokumentacji celnej

Obsługa dokumentacji celnej

Pilnujemy, aby dokumenty handlowe oraz certyfikaty do danego zgłoszenia celnego zawierały wszystkie niezbędne informacje i zapisy, zgodnie z przepisami rynku, na który towar zostaje wprowadzony do obrotu. Dzięki temu procedury celne przebiegają sprawnie i bezproblemowo.