Kontrole jakościowe i ilościowe

Kontrole jakościowe i ilościowe

W zależności od potrzeb klienta istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli na każdym etapie produkcji. Najpopularniejsze kontrole:

1) Kontrola w trakcie produkcji

Przeprowadza się ją w początkowej lub wcześniej zaplanowanej fazie produkcji. Po wyprodukowaniu określonej partii materiału pobierane są próbki i w zależności od rodzaju towaru – wysyłane są do niezależnych laboratoriów bądź weryfikowane i badane na miejscu przez Inspektora.

2) Kontrola przed wysyłką

Kontrola przed wysyłkowa może się odbyć w momencie kiedy 100% produkcji jest zakończonej oraz minimum w 80% towar jest zapakowany. Próbki do badań pobierane są losowo i badane z zachowaniem wszelkich standardów AQL.
Oczywiście, jeżeli klient życzy sobie przebadać większą, określoną partię produkcji, jest to możliwe ale musi zostać zgłoszone w momencie zlecania kontroli.
Podczas kontroli weryfikowana jest ilość, jakość, funkcjonalność, efekty wizualne produktu i pakowania, parametry produktu, zgodność ze specyfikacją z zamówienia bądź zgodność z zaakceptowaną wcześniej próbką, znakowanie, pakowanie i szereg innych pozycji mających wpływ na prawidłowość wywiązania się dostawcy z realizacji zamówienia.

3) Kontrola załadunku

Kontrolę załadunku zlecamy w momencie kiedy ładunek jest już gotowy i zapakowany.
Inspektor sprawdza stan kontenera, weryfikuje prawidłowość pakowania, stan kartonów, ich ilość oraz oznakowanie. Sprawdza czy faktycznie NASZ ładunek jest pakowany do wysyłki i czy jest to robione w sposób nie zagrażający uszkodzeniu podczas transportu.
W przypadku zamówień FCL, po załadunku kontener jest plombowany.
Inspekcja w zależności od wymagań klienta trwa od jednego do dwóch dni roboczych.
Na kolejny dzień roboczy po przeprowadzonej inspekcji bądź po otrzymaniu wyników laboratoryjnych, szczegółowy raport, przeprowadzony zgodnie z normami AQL, trafia do Państwa na wskazany w zleceniu adres email.Tutaj