Kontrakty handlowe i negocjacje

W ramach naszych usług oferujemy naszym klientom fachową pomoc w przeprowadzeniu negocjacji handlowych z dostawcą

tak, aby uzyskać jak najkorzystniejsze warunki zakupu towaru. Pomożemy dopilnować ważnych aspektów związanych z transakcją. Przygotujemy bezpośrednio ze sprzedawcą towaru kontrakt handlowy, który będzie określał wszystkie kluczowe kwestie danego importu.

Negocjacje pomiędzy sprzedającym a kupującym są naturalną częścią transakcji.

Należy negocjować. Zarówno ceny jak i konkretne warunki zakupu, np. warunki płatności powinny być korzystniejsze niż te, które zostały zaoferowane na wstępie rozmów. Różnice kulturowe pomiędzy stronami jednakże często prowadzą do fiaska podczas negocjacji, a co najmniej do niedopilnowania kluczowych aspektów zakupu/sprzedaży.

Ustalenie warunków transakcji między sprzedającym a kupującym jest jedną z najważniejszych kwestii w imporcie.

Nie należy pozostawiać finalnych ustaleń w formie ustnej, czy jako wymiana wiadomości na komunikatorach. To nie będzie podstawą do wyegzekwowania jakichkolwiek ustaleń w późniejszym terminie realizacji i przysporzy wielu problemów, np. dostawca po ukończeniu produkcji zmieni cenę towaru czy specyfikację. Nie zawsze celowo. Czasem wynika to z niedostatecznego porozumienia się stron. Przy transakcji międzynarodowej konieczne jest zatem spisanie umowy handlowej, w której zawarte będą ustalenia obu stron dotyczące terminów, kosztów, podziału odpowiedzialności, a nawet specyfikacji produktów.