Umowy na wyłączność

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wyłącznością na współpracę z danym dostawcą towaru z Azji,

oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu odpowiedniego dokumentu-umowy regulującej wszelkie kwestie takiej współpracy.
Dostawca danego towaru, podpisując umowę na wyłączność, zobowiązuje się do współpracy wyłącznie z jednym klientem na danym rynku. Może to dotyczyć konkretnego produktu, lub całości wymiany handlowej oferowanego asortymentu.

Taka umowa nie jest oferowana chętnie,

gdyż niesie ze sobą potencjalnie ograniczenie zbytu towaru na dany rynek. Z tego powodu często towarzyszą jej dodatkowe zapisy i warunki, lub są to umowy ograniczone czasowo, aby zweryfikować rzetelność obu stron w realizacji postanowień umowy.

Taki dokument współpracy jest w wielu przypadkach korzystny

dla importera, jednak wymaga trudnych i długich negocjacji z dostawcą, podpartych konkretnymi danymi i argumentami tak, aby wykazać dostawcy, iż dając wyłączność jednemu odbiorcy na swój towar w ramach danego obszaru ekonomicznego, nie będzie on stratny.